Optimal IT

Deklaracja Dostępności potrzebna od zaraz

Deklaracja Dostępności potrzebna od zaraz

Obowiązek sporządzenia Deklaracji Dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnej nakłada na instytucje publiczne ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. W praktyce oznacza to, że podmioty reprezentujące administrację publiczną są zobowiązane do posiadania na swojej stronie internetowej (i w aplikacji mobilnej, jeśli takowa istnieje) linku do dokumentu o nazwie "Deklaracja Dostępności". Co powinien zawierać ten dokument i jakie są etapy jego tworzenia? To postaramy się wyjaśnić niniejszym wpisem.

 

Od czego by tu zacząć?

Pierwszym krokiem w tworzeniu Deklaracji Dostępności powinno być badanie dostępności strony internetowej i/lub aplikacji mobilnej. Takie badanie instytucja może przeprowadzić samodzielnie. Audyt WCAG można również zlecić firmie zewnętrznej specjalizującej się w tworzeniu i badaniu stron dostępnych cyfrowo.

W treści Deklaracji Dostępności jest miejsce, w którym można wyszczególnić podmiot, który przebadał stronę – bez względu na to, czy wykonano samobadanie, czy zlecono dodatkowe prace innej firmie.

 

Jak powinna wyglądać deklaracja?

Na szczęście, jeśli chodzi o ostateczny kształt Deklaracji Dostępności, nie ma tu mowy o braku wytycznych i wskazówek, jak taką deklarację stworzyć. Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia na swoich stronach gotowy wzór Deklaracji Dostępności. Zobacz, jak należy tworzyć Deklarację Dostępności

Dokument gotowy do pobrania z powyższej strony przedstawia warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności. Dowiadujemy się z niego, gdzie dokładnie na stronie i w aplikacji powinien znaleźć się link do deklaracji dostępności – w przypadku stron internetowych powinno być to miejsce łatwe do odnalezienia na stronie głównej, zawsze wyświetlane na wszystkich podstronach, co zawęża nasz wybór umiejscowienia linku najczęściej do stopki lub nagłówka.

Z „Warunków technicznych” dowiadujemy się również, jak ma wyglądać sama treść deklaracji, gdyż wzór jest bardzo ściśle określony. Dostajemy zatem „gotowca”, który wymaga jedynie wprowadzenia kilku danych, jednak zdobycie niektórych informacji może być problematyczne i czasochłonne. Jednym z trudniejszych do przygotowania elementów Deklaracji jest określenie statusu pod względem zgodności i tak, strona internetowa może być zgodna, częściowo zgodna lub niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status określamy w oparciu o audyt, o którym pisaliśmy już wcześniej w tym artykule. Jeżeli podmiot wybiera status „częściowo zgodna” lub „niezgodna” zobowiązany jest do poinformowania, które wymagania nie zostały spełnione, np. „mapa dostępna na podstronie kontaktowej nie jest dostępna”. W przypadku zanotowania niezgodności, którą usprawiedliwia pewne wyłączenie z obowiązku zapewnienia dostępności, dalej w dokumencie należy określić powody wyłączenia, jeśli takowe są – przykładowo w przypadku map będzie to: „mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności”.

Drugim elementem Deklaracji Dostępności, przy którym będzie trzeba się trochę "nagimnastykować" jest dostępność architektoniczna. W tej sekcji podmiot publiczny deklaruje dostępność architektoniczną swojej siedziby, podaje jej adres lub adresy, jeśli lokalizacji jest kilka i do każdej tworzy oddzielny opis: dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów i wind, opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach, informacje o możliwości (lub jej braku) skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Bez programisty ani rusz

Jeśli chodzi o Deklarację Dostępności to trochę w tym prawdy, bo jeśli nie znamy nikogo, kto „maczał palce” kiedykolwiek w źródle strony i kodzie html, możemy sami nie poradzić sobie z obowiązkiem uzupełnienia Deklaracji o atrybuty id w postaci identyfikatorów. W Deklaracji Dostępności, a dokładnie kodzie źródłowym podstrony, na której ona się znajdzie, muszą pojawić się następujące unikalne identyfikatory elementu html:

• a11y-wstep: obowiązkowe oświadczenie o dostępności;

• a11y-podmiot: nazwa podmiotu publicznego;

• a11y-url: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania;

• a11y-data-publikacja: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji;

• a11y-data-aktualizacja: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;

• a11y-status: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej;

• a11y-data-sporzadzenie: data sporządzenia Deklaracji Dostępności;

• a11y-kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi;

• a11y-osoba: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa);

• a11y-email: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej – przykład:

dostepnosc@podmiot-publiczny.pl;

• a11y-telefon: numer telefonu do osoby kontaktowej;

• a11y-procedura: opis procedury wnioskowo-skargowej;

• a11y-architektura: sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej.

• a11y-aplikacje: sekcja z informacjami o aplikacjach (dodaje tylko podmiot, który posiada i udostępnia aplikacje mobilne).

 

Dodatkowo, w Deklaracji mogą, choć nie muszą, pojawić się identyfikatory opcjonalne:

• a11y-ocena: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu.

• a11y-audytor: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności.

 

Nie wiesz, czy Twoja Deklaracja spełnia wytyczne? Skorzystaj z naszego darmowego narzędzia!

Chcesz sprawdzić, czy Twoja Deklaracja Dostępności zawiera wszystkie identyfikatory? Wpisz dokładny adres url swojej Deklaracji:

i kliknij

 

Powyższe narzędzie testuje poprawność Deklaracji wyłącznie na stronie internetowej. Jeśli chcesz sprawdzić poprawność Deklaracji w aplikacji mobilnej, skontaktuj się z nami. 

 

Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu Deklaracji Dostępności? Możesz skontaktować się z nami. Dzwoń: +48 664 418 801 lub pisz: kontakt@optimalit.pl

kontakt

Szukasz agencji, która zajmie się Twoją stroną internetową, pozycjonowaniem, kampanią linków sponsorowanych, a do tego wszystkie zaprojektuje banery reklamowe, czy nowe logo? To my!
Gotowy na wdrożenie strategii marketingowej, która odmieni przyszłość Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami
facebook youtube