Identyfikatory dodane do badanej Deklaracji Dostępności

Wyniki testu dla: https://www.gov.pl/web/kppsp-hajnowka/deklaracja-dostepnosci

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji, każda Deklaracja Dostępności powinna zostać uzupełniona od strony kodu źródłowego o identyfikatory. Poniższe wyniki testu strony przygotowanego przez firmę Optimal IT Sp. z o. o. prezentują stan uzupełnienia identyfikatorów. Wszystkie identyfikatory, oprócz a11y-ocena i a11y-audytor są obowiązkowe. Jeśli, któryś z pozostałych identyfikatorów pozostaje nieuzupełniony, dokonaj niezbędnej korekty Deklaracji.

a11y-wstep a11y-podmiot a11y-url a11y-data-publikacja a11y-data-aktualizacja a11y-status a11y-ocena a11y-data-sporzadzenie a11y-audytor a11y-kontakt a11y-osoba a11y-email a11y-telefon a11y-procedura a11y-architektura